שלום אורח, התחבר | הרשם | התחבר דרך פייסבוק 12
12

החברים בפייסבוק

תגיות נפוצות

אנחנו במספרים

קטגוריות: 28
נושאים: 181
משתמשים: 2588
מאמרים: 7627
Like: 59
מאמרים -> חוק ומשפט -> דין אזרחי
הוסף עכשיו מאמר למדור :
דין אזרחי
 

פיצוי ללא הוכחת נזק


יוסי קורצי


 

www.Bar-OnCohen.co.il

בר-און, כהן, עורכי-דין Bar-On, Cohen, Advocates 03-6123333 

 
 


פיצוי   ללא   הוכחת   נזק   –   
כהכנסת   מטבע   למכונת   ממתקים  ?????

 

עורכי   הדין   ורד   כהן   ורענן   בר – און ,  ממשרד   בר – און ,  כהן ,  עורכי – דין , מומחים   לתביעות   לשון   הרע ,  מסבירים :


לטעמנו, המחאה הגדולה בכל הנוגע לתיקון החוק לאיסור לשון הרע –   אינה מוצדקת.
נכון, יש מקום לכלול הבחנה מבדלת, על מנת שהתיקון לא יחול באופן גורף (באופן שדין אדם פרטי יהא שונה מדין כלי תקשורת רבי תפוצה ותהודה).
ברם, עקרונית, התיקון לחוק אינו אלא כלב השמירה של כבוד האדם וזכויות היסוד שלו !

הפיצוי ללא הוכחת נזק – כבר קיים בחוק דהיום, ובכך אין משום חידוש. החוק פותח בפני המושמץ שני מסלולי פיצוי : תביעת פיצוי בגובה נזק שנגרם לו, או תביעת פיצוי של סכום "פיקס" הנקוב בחוק מבלי להוכיח שנגרם לו נזק.

המחלוקת מתעוררת עקב ההצעה להגדיל את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק, מסכום של 50,000 ₪ לסכום של 300,000 ₪, וכן מסכום של 100,000 ₪ אם נעשה הפירסום בכוונה לפגוע לסכום של 600,000 ₪. עוד קובעת ההצעה סכום פיצוי גבוה במיוחד אם לא ניתנה לנפגע אפשרות נאותה להגיב לפירסום.

מעבר לכך שמנגנון הפיצוי ללא הוכחת נזק כבר קיים בחוק, ושהתיקון מתייחס לעדכון סכומי הפיצוי, הרי בניגוד לסברת רבים, אין מדובר בקבלה "אוטומטית" של הפיצוי. הדרך לקבלת הפיצוי הנכסף – אינה פשוטה כלל ועיקר.תחילה יש להוכיח, שהפירסום הינו "לשון הרע" (אשר אינו נופל בגדר הפירסומים המותרים המוגדרים בחוק).
או אז, יש לבחון האם עומדת למפרסם הגנת "אמת בפירסום", או הגנת תום הלב. כך, לא כל פירסום פוגע יוכר כפירסום לשון הרע.
וגם אז, באם בוחר אדם שלא להוכיח את נזקו, אלא לקבל את הפיצוי ללא הוכחת נזק – מוקנה שיקול דעת רחב לבית המשפט האם לפסוק את סכום הפיצוי הנקוב בחוק, ופסיקת הפיצוי איננה "אוטומטית".

עינינו הרואות : קבלת הפיצוי ללא הוכחת נזק אינה משולה להכנסת מטבע למכונת ממתקים, המזכה מיידית בממתק. רק אם עלה בידי תובע לעבור את כל השלבים המנויים לעיל, ורק אם עלה בידו לשכנע את בית המשפט לפסוק לטובתו את הסכום המרבי לפיצוי ללא הוכחת נזק – יעלה בידו לקבלו. לא כל תביעה משמעה זכיה. לא כל פירסום שהוכר כעוולת לשון הרע יביא לפסיקה בסכום הפיצוי האמור.

בהגדלת סכום הפיצוי יש אמירה ! שמו הטוב של אדם אינו הפקר, וכמאמר קוהלת "טוב שם משמן טוב". סכום הפיצוי המרתיע יהווה את כלב השמירה על זכויות האדם ועל כבודו.

נזקים העלולים להיגרם בעקבות פירסום לשון הרע – הינם כבדים ומרחיקי לכת. יש מקרים בהם נדמה, כאילו כל סכום שבעולם לא יהא בו כדי לשפות נפגע ולהשוות מצבו לזה שהיה קודם ביצוע העוולה כלפיו.

כך, פסיקת סכום גבוה תשרת מטרה כפולה :


האחת  –  מתן סיפוק לנפגע. הן בעצם ההכרה שבוצעה כלפיו עוולה ופגעו ללא

הצדקה בשמו הטוב, והן בכך שהפיצוי שישולם יוכל לשפר במשהו את מצבו לאחר הפירסום המשמיץ.
 

השניה  – מגמה עונשית, מחנכת ומרתיעה. הפיצוי הגבוה מחדיר לתודעה את

העקרון, לפיו שמו הטוב של אדם, בין אם פרטי ובין אם איש ציבור – הינו ראוי להגנה ולמשמר, ואינו הפקר.

 

 

לאור זאת, אין ברורה טענת המתנגדים, לפיה יש בתיקון לחוק כדי להשתיק את התקשורת ולפגוע בחופש הביטוי. אדרבא ! מעצם חששה של התקשורת – נצא כולנו נשכרים. המפרסם אמת – אל לו לחשוש מתיקון החוק. ההקפדה על פירסום דברי אמת – אין בה כדי להפוך את התקשורת לכנועה ומסורסת. איפכא מסתברא : ההקפדה תעלה את אמינות הפירסום, תמנע הפצת דברי הבל ושמועות סרק, ותעצב עיתונות נקיה יותר ומכובדת לאין ערוך.

דווקא בעולם המהווה כולו כפר גלובאלי, בו התקשורת זמינה לכל, זולה, פשוטה ומהירה – יש להציב מחסום מפני הריסת שמם הטוב של אנשים ורמיסת כבודם במחי תקתוק מקלדת ובהבל פה. כנגד חופש העתונות עומדת זכותו של כל אדם ששמו הטוב לא ייפגע. באם בעקבות התיקון לחוק תצמח רתיעה מפירסום "כלאחר יד" –  הושגה המטרה.

הטענה לפיה כל טעות קלה בפירסום עלולה לגרום להטלת קנסות כבדים – מתעלמת משיקול הדעת המוקנה ליושב בדין. לשון החוק   אינה   מטילה את הפיצוי ללא הוכחת נזק באופן אוטומטי, כי אם קובעת, כי בית המשפט רשאי לתיתו. בבואו לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, ישקול בית המשפט האומנם בנסיבות שהובאו בפניו יש מקום לפסוק את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק, באם לאו.
הואיל ובית המשפט רשאי, אך לא חייב, לפסוק את סכומי המקסימום, אשר נועדו למקרים חריגים וחמורים, וממילא יש לו את שיקול הדעת לקבוע את הפיצוי בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו –   יש   לברך   על   התיקון   המוצע .

המקטרגים על התיקון מזהירים, כי יהא בכך כדי לגרום להם לחשוב פעמיים בטרם יפרסמו דבר מה. משמע : בטרם "תשחרר" התקשורת את ידיעותיה לכולי עלמא – תגזור על עצמה בדיקה ודקדוקי עניות, על מנת שחלילה שמו הטוב וכבודו של מאן דהוא לא ייפגעו.   היש   מטרה   נעלה   מזו  ?!?!


www.Bar-OnCohen.co.il 

 


 
 

דירוג : starstarstarstarstar | 1 צפיות ייחודיות | דווח למערכת על מאמר לא תקין

תגובות בפייסבוק


תגובות באתר :

לא נמצא


אנא מלא את כל השדות

כותרת:


תגובה:


אימות:
Captcha כתוב את הטקסט

שת"פ

© כל הזכויות שמורות like2.co.il · שיתופי פעולה